27/12/2017

BRANDDETECTIE

De veiligheid van uzelf, collega’s en gasten garanderen. Voorkomen dat al uw kostbare bezittingen verloren gaan. Een tijdige signalering van een beginnende brand is dan ook van cruciaal belang. Een goed functionerende branddetectie zal U tijdig waarschuwen wanneer er brand uitbreekt.

Snelheid is cruciaal

Jaarlijks zorgen in België ongeveer 10 000 branden in gebouwen voor talrijke doden, brandwonden en materiële schadegevallen.  Bijna 80 % van de sterfgevallen door brand zijn het gevolg van woningbranden.  Hoe sneller we een brand kunnen opmerken, des te sneller we gepaste maatregelen kunnen nemen.  Denk hierbij aan een snelle, efficiënte evacuatie en alarmering van de hulpdiensten.

Hoe detecteren?

Er zijn heel wat verschillende methodes voor het vroegtijdig detecteren van een brand.  Welke methode waar toegepast moet worden bepalen we aan de hand van een grondige studie.   Bovendien werken we met BOSEC en/of EN54 gekeurde componenten, en ontwerpen we onze installatie volgens de Belgische norm NBN-S21-100-1&2.  Onze doorgedreven expertise maakt dat we op elk vraagstuk een gepast antwoord kunnen bieden.  Uiteraard verliezen we hierbij het advies van de lokale brandweerkorpsen niet uit het oog.

Systemen

Autonome rookmelder

Dit is een type detector die we vaak tegenkomen in de doe-het-zelf markt.  Hoofdzakelijk bestemd voor huishoudelijk gebruik.  Deze detectoren werken efficiënt en alarmeren lokaal wanneer er een brand vastgesteld wordt.

Conventionele branddetectie

In kleinere projecten maken we gebruik van een conventionele branddetectiecentrale.  Hierbij gaan we het te beveiligen pand opdelen in detectiezones die bestaan uit meerdere detectoren. (bvb. showroom, magazijn, …)  Wanneer er zich een alarmsituatie voordoet, dan zal de centrale aangeven in welke zone het alarm zich situeert.  Men dient ter plaatse vast te stellen over welke specifieke detector het gaat.  Naast lokale alarmering d.m.v. sirenes kan de centrale ook externe partijen zoals een meldkamer verwittigen.

Adresseerbare branddetectie

Middelgrote en grote projecten voorzien wij steeds van een adresseerbaar systeem.  Ondanks de omvang van het te beveiligen pand, en het grote aantal detectoren is deze centrale dankzij de adressering in staat om precies aan te geven welke detector zich in een alarmstatus bevindt.  Op deze manier kan een grote installatie zeer doeltreffende beveiligd worden.  Ook hier kunnen er uiteraard externe partijen verwittigd worden.

                             

 

 

Vrijblijvende offerte

Wenst U uw bedrijf of winkelpand te beveiligen?  Hebt U plannen van uw architect of studiebureau?  Een eigen idee of ontwerp?  Neem vandaag nog contact met ons op en ervaar zelf wat wij voor U kunnen betekenen.  Uiteraard behandelen wij iedere aanvraag met de nodige discretie.